بررسی تطبیقی دو آیه سوره اعلی در تفاسیر
28 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی